GDPR

GDPR

RO EN
GDPR (Regulamentul general privind protecţia datelor) este aplicabil din 25 mai 2018. La acea dată, am decis să transfer conținutul blogului meu de pe Blogger/Blogspot pe Ghost. Comentariile au fost gestionate prin Disqus până în mai 2024. Aceste platforme respectă standardele GDPR, aşa cum se arată aici (10 mai 2019), pentru Ghost, respectiv aici (24 mai 2019) şi aici (9 mai 2019), pentru Disqus. GDPR (General Data Protection Regulation) is applicable since 25 May 2018. On that date, I decided to transfer the content of my blog from Blogger/Blogspot to Ghost. The comments were managed via Disqus till May 2024. These platforms comply with GDPR standards, as shown here (10 May 2019) for Ghost, respectively here (24 May 2019) and here (9 May 2019) for Disqus.
Regula generală: General rule:
Nici înainte, nici după 25 mai 2018, nici pe vechea, nici pe noua platformă, n-am intenţionat să colectez, nu intenţionez să colectez şi nu voi intenţiona să colectez date personale, pentru simplul motiv că n-am dorit, nu doresc şi nici nu voi dori vreodată să le procesez. Prin urmare, pe acest blog, nici n-am procesat date personale (cu intenţie), nici nu intenţionez să le procesez şi nici nu le voi procesa vreodată cu vreun alt scop decât cel al dialogului (în comentarii). I never intended to collect, I don't intend to collect, and I'll never intend to collect personal data—neither before, nor after 25 May 2018, on neither the old, nor the new, platform of my blog—simply because I never wished, I don't wish, nor will I ever wish to process such data. Hence, I've never processed (intentfully), I don't intend to process and I'll never process personal data from this blog, except for purposes of dialog (in the comments).
Excepţia: Exception:
Desigur, dacă am intrat în dialog (la comentarii), se poate argumenta că aş fi „colectat” sau chiar „procesat” datele personale ale interlocutorului, însă e evident că scopul era dialogul şi e la fel de evident c-a existat consimţământ explicit pentru o astfel de „procesare,” de ambele părţi. Sper că suntem înţeleşi în privinţa asta 🙂 Surely, if we started a conversation (in the comments), one may argue that I'd "collected" or even "processed" the personal data of my counterpart, but the purpose was obviously for dialog, and the explicit consent for that type of "processing" was just as obvious, from both parties. I hope we're clear on this 🙂
Newsletter-ul se generează automat, iar sistemul îţi cere doar o adresă de email; eu nu divulg, nici nu transfer aceste adrese de email către terţi. Totuşi, dacă vrei să te dezabonezi, scrie-mi un email şi rezolv în cel mai scurt timp posibil. Dacă apare vreun risc de securitate, voi informa toţi abonaţii şi autorităţile relevante (cum e ANSPDCP). Pentru prevenirea riscurilor, recomand abonarea la RSS. The newsletter generates automatically, asking only for an email address; I don't disclose, nor transfer, such email addresses to third parties. However, if you'd like to unsubscribe, write me an email, and I'll fix it as soon as possible. If any security risk turns up, I'll inform all subscribers and relevant authorities (such as EDPS). To prevent risks, I recommend subscribing via RSS.
Alte detalii: Other details:
În ce priveşte faimoasele cookies, Ghost explică aici cum le foloseşte, iar Disqus aici şi Analytics aici. Deşi nu-s chiar ale mele, teoretic, aceste cookies îţi îmbunătăţesc experienţa de utilizator pe blogul meu. E de reţinut că, de la 25 mai 2018, nu mai folosesc niciun serviciu de profilare a utilizatorilor, pentru că nici din cel vechi nu înţelegeam nimic; din mai 2024, nu mai folosesc nici Disqus. De la 1 decembrie 2018, Google Analytics pretinde că analizează niște date, însă eu nu le înțeleg și nu le folosesc. Din câte înțeleg de aici, la 1 iulie 2024 intră în funcțiune Universal Analytics 360, altceva ce nu înțeleg și nu folosesc. In regards to cookies, here are the applicable rules and policies from Ghost, from Disqus and from Analytics. While they're no really mine, in theory, cookies enhance your user experience on my blog. Note that since 25 May 2018 I no longer employ user profiling services, as I never really understood how to use that information; in May 2024 I also stopped using Disqus. Since 1 December 2018, Google Analytics pretends to do something with that data, but I don't understand what, and I don't use it/them. As I gather from here, Universal Analytics 360 starts functioning on 1 July 2024; another thing I don't understand, and don't use.
Toate aceste cookies pot fi şterse din setările browser-ului. Dar există şi cookies legate de activitatea motoarelor de căutare, asupra cărora nu avem niciun control, nici eu, nici voi, utilizatorii blogului. All of these cookies can be deleted from your browser's settings. But some cookies pertain to the activity of search engines—neither I, nor you, the users of my blog, can control those.
Atrag atenţia asupra faptului că, pe blogul meu, folosesc adeseori conţinuturi încorporate din alte site-uri (imagini, fişiere audio sau video, publicaţii ori chiar simple linkuri). Accesarea conţinuturilor încorporate se supune regulilor sau politicilor de procesare a datelor (inclusiv cele privind cookies) de pe site-urile unde ele au fost publicate iniţial. Note that I often use on this blog content embedded from other sites (images, audio or video files, entire publications or just mere links, for reference). Accessing embedded content is subject to the data processing rules or policies (including those regarding cookies) incumbent with the websites where that content originated.
Mai multe informaţii despre GDPR, datele personale, protecţia datelor şi alte subiecte conexe sunt disponibile pe site-ul dedicat al Comisiei Europene. De asemenea, vezi care sunt drepturile tale, conform Comisiei Europene. More info about GDPR, personal data, data protection and other related topics is available on the dedicated website of the European Commission. Also, check out your rights, according to the European Commission.
În dezvoltarea acestei pagini, am folosit instrucţiuni de la SmartBlogger, Tots100 (care este şi sursa imaginii) şi iWroteThose. In developing this page, I used guidelines from SmartBlogger, Tots100 (also the photo source) and iWroteThose.
[ultima actualizare: 27 iunie 2024//14 iunie 2019] [last updated: 27 June 2024//14 June 2019]